jul 02 2019

Så er der mulighed for at komme til landskamp med KK07s venner!!

Kategori: Arrangement / Generelt / Serie 5


Tilmelding og betaling foretages til Claus Madsen, mail: karup@ok-plus.dk. konto: 7644-2009890

Så er serie 3 puljen for efteråret klar

Kategori: Serie 3


KK07 serie 3 – efterår 2019

jun 30 2019

Generalforsamling 2019

Kategori: Arrangement / Generelt

Der afholdes ordinær generalforsamling i KK07 torsdag 22 aug. Kl. 20.00 i klubhuset i Kølvrå med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Kontingentsatser
5. Fremlæggelse af budget
6. Behandling af indkomne forslag
Eventuelle forslag skal være formand Søren Andersen, Blålyngen 19, skriftlig i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleant
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt

jun 26 2019

Så gælder det!

Kategori: Serie 5

jun 21 2019

KK07 holdt liv i håbet i gyserkamp

Kategori: Serie 3

Med en hårdt tilkæmpet 3-2 sejr over Holstebro Boldklub, holdt KK07s serie 3-spillere torsdag aften i Kølvrå liv i den tre-trins raket, der skal sikre overlevelse i serien.


Læs resten af denne nyhed »