jul 16 2019

Så går efterårssæsonen i gang i KK07

Kategori: Serie 5

Tirsdag 23/7 starter seniortræningen for KK07 senior.

Klubbens nye seniortræner Jesper Larsen vil sammen med Rolf Schulz være klar til at tage imod ”gamle” som nye spillere på Kølvrå stadion kl. 19.00.

Vi er igen kommet med i træningsturneringen Fjends Cup, og første runde spilles allerede torsdag 25/7 i Sparkær!!


Så koldt er der fohåbentlig ikke tirsdag 23 juli!!

En lille præsentation af klubbens nye træner Jesper Larsen

jul 02 2019

Så er der mulighed for at komme til landskamp med KK07s venner!!

Kategori: Arrangement / Generelt / Serie 5


Tilmelding og betaling foretages til Claus Madsen, mail: karup@ok-plus.dk. konto: 7644-2009890

Så er serie 3 puljen for efteråret klar

Kategori: Serie 3


KK07 serie 3 – efterår 2019

jun 30 2019

Generalforsamling 2019

Kategori: Arrangement / Generelt

Der afholdes ordinær generalforsamling i KK07 torsdag 22 aug. Kl. 20.00 i klubhuset i Kølvrå med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Kontingentsatser
5. Fremlæggelse af budget
6. Behandling af indkomne forslag
Eventuelle forslag skal være formand Søren Andersen, Blålyngen 19, skriftlig i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleant
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt

jun 26 2019

Så gælder det!

Kategori: Serie 5