jun 30 2019

Generalforsamling 2019  

Kategori: Arrangement / Generelt, redigeret: 28/08-19

Der afholdes ordinær generalforsamling i KK07 torsdag 22 aug. Kl. 20.00 i klubhuset i Kølvrå med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Kontingentsatser
5. Fremlæggelse af budget
6. Behandling af indkomne forslag
Eventuelle forslag skal være formand Søren Andersen, Blålyngen 19, skriftlig i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleant
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt