aug 08 2019

Forslag til generalforsamlingen 22 august  

Kategori: Serie 5, redigeret: 22/08-19

I forbindelse med generalforsamlingen 22/8-2019 foreslår KK07s bestyrelse følgende ændringer af klubbens vedtægter:

§ 4: ”Støttemedlemmer: Enhver kan optages.”
Foreslåes slettet.

”Optagelse: Sker ved henvendelse til bestyrelsen af klubben. Bestyrelsen træffer afgørelse om optagelse samt tilstiller vedkommende et eksemplar af foreningens love.”
Foreslåes ændret til: ”Optagelse sker ved henvendelse til bestyrelsen af klubben. Bestyrelsen træffer afgørelse om optagelse samt informerer om, at klubbens vedtægter kan hentes på nettet.”
”Udmeldelse: For voksne turneringsspillere gælder det, at det skal ske skriftligt og tilstilles bestyrelsen.”
Foreslåes ændret til: ”Udmeldelse sker ved løbende opdatering af medlemslisten eller ved henvendelse fra anden klub.”

§ 5: ”Administrationsbidrag”.
Foreslåes ændret til ”Kontingent.”

”Medlemskontingent består dels af et administrationsbidrag dels af et kontingent til klubben.”
Foreslåes slettet.

§ 7: ”9. Valg af revisor.”
Foreslåes ændret til: ”9. Valg af bilagskontrollant.”

§ 11: ”Regnskabsåret er kalenderåret.”
Foreslåes ændret til: ”Regnskabsåret er fra 1/8 til 31/7”.