jul 11 2022

Generalforsamling onsdag d. 24. august 2022 kl. 20.00 i klubhuset  

Kategori: Arrangement / Generelt, redigeret: 23/08-22

INDKALDELSE TIL KK07 GENERALFORSAMLING ONSDAG D. 24. AUGUST 2022
KL. 20.00 I KLUBHUSET

Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling i KK07. Punkter er som følger:

Dagsordenens pkt. 1 – Valg af dirigent
Dagsordenens pkt. 2 – Formandens beretning
Dagsordenens pkt. 3 – Regnskabsaflæggelse ved kasserer Stefan Lohmann
Dagsordenens pkt. 4 – Kontingentsatser
Dagsordenens pkt. 5 – Forelæggelse af budget
Dagsordenens pkt. 6 – Behandling af indkomne forslag
Dagsordenens pkt. 7 – Valg af bestyrelsesmedlemmer
Dagsordenens pkt. 8 – Valg af suppleanter
Dagsordenens pkt. 9 – Valg af bilagskontrollant
Dagsordenens pkt. 10 – Eventuelt

Evt. forslag skal være formanden (mail: plyzbjoern@gmail.com) skriftligt i hænde seneste d. 10. august 2022.

Med venlig hilsen KK07 bestyrelse


mehr