sep 07 2022

Så har den nye bestyrelse konstitueret sig.  

Kategori: Generelt, redigeret: 07/09-22

Tilføjelse 6/9 – 2020

KK07s nye bestyrelse har nu efter generalforsamlingen 24/8 konstitueret sig på følgende måde:

○ Formand: Daniel Tipsmark (2 år)
○ Næstformand: Cecilie Reichenbach (1 år)
○ Kasserer: Stefan Lohmann (1 år)
○ Sekretær: Morten Vindberg (1 år)
○ Medlem: William Bitsch (1 år)
○ Medlem: Rasmus Buus (2 år)
○ Medlem: Svenning Jeppesen (2 år)
○ Suppleant: Casper Nielsen (1 år)

Referat fra generalforsamlingen her: