Referat af generalforsamling i KK07 23 august 2018

Kort velkomst ved formand Søren Andersen
1. Bestyrelsen forslog Charlotte Westphal, som dirigent og forsamlingen godkendte det.
• Valg af referent – Winnie Nielsen
2. Formandens beretning:
• Vi har i det forgangene år haft 10 års jubilæumsfest. Her var der opvisningskamp. Om aftenen var der fest i opsat telt. Man havde håbet på lidt flere deltagere. Der blev oprettet Hall of fame, hvor 4 personer som har gjort et kæmpe stykke arbejde, blev optaget i. Deres fortryk er blevet foreviget i en flise, og vil snart blive lagt foran klubhuset.
• Så havde vi vores afslutningsfest. Vi tog afsked med Razak Pimpong, da han sportsligt ikke levede helt op til forventningerne. I stedet kom Kent Rahbek retur og sæsonen blev redet. Der blev lavet kontrakt med ham for hele 2018, men på grund af spillerafgang samt manglende opbakning fra tilbageværende spillere, valgte Kent at stoppe kort inden sæsonstart i marts.
• Så kom Jesper Monberg til. Han fik stor ros af spillerne, men da resultaterne udeblev og der opstod gnidninger mellem træner og spillere, valgte man ikke at forlænge til efteråret.
• I stedet fik vi Peder Ørskov Jensen. Har var meget tændt og klar på at komme tilbage til hans gamle rødder. Og han går op i spillerpleje.
• Forårssæsonen var forfærdelig og nedrykning uundgåeligt. Men det er vigtigt at vi fortsætter med at være en god klub, hvor alle ønsker at være.
• I november 2017 gik arbejdet i gang med at få lagt vand og kloak over til den nye tribune. Hvor vi fik tilskud til at få lavet toilet i tribunen.
• Julestævne forløb godt, Charlotte Westphal og Hans ”Nuller” Pedersen gjorde et stort stykke arbejde og fik stor ros og tak fra formanden.
• Serie 4, havde i foråret mange afbud og led flere nederlag, så vi valgte at trække holdet og i stedet tilmelde den i 7/11. Her i efteråret spiller de serie 6 og der er sket store fremskridt blandt de unge spillere.
• Lars Lilholt var der stor tilfredshed og vi opnåede at få 16.400 kr.
• Vi har haft indbrud på tribune, hvor der blev brudt en dør op og stjålet nogle drikkevarer som sener blev fundet i træerne.
• Så havde vi en regionsfinale mellem KK07 herre c og Herning KFUM, der var fra DBU kommet kampbold og medaljer. KK07 vandt
• Vi har fået OK-sponsorkort og for det første ½ år er der kommet ca. 2.500 kr. ind.
• Vi har fået bevilliget penge til vores depotrum, men vi skal også selv skaffe nogle.
• Vi vil søge Viborg kommune om et nyt lysanlæg.
• Vi har mange frivillige i klubben, som gør en fantastisk indsats og de får stor ros og tak.
• Tak til KK07’s venner for at støtte klubben.
3. Regnskabsaflæggelse ved kassér Bjarke Andersen, et overskud på knap 30.000 kr. som er ca. 20.000 kr. mere end forventet.
4. Kontingentsatser, bestyrelsen ønskede at fastholde den nuværende sats og dette blev vedtaget.
5. Budget fremlagt af Kassér Bjarke Andersen, konservativt lagt med et forventet overskud på 2.500 kr.
6. Der var ikke kommet nogle forslag.
7. Valg til bestyrelsen:
• Søren Andersen ønskede og fik genvalg.
• Morten Vindberg ønskede og fik genvalg.
• Frederik Dahlgaard ønskede ikke genvalg.
• Bestyrelsen foreslog Kennet Siig og han blev af forsamlingen valgt.
8. Valg af suppleant:
• Frederik Dahlgaard blev valgt.
9. Valg af revisor:
• Søren Mogensen ønskede og fik genvalg
10. Evt.
• KKIK kan ikke skaffe træner til deres u7, derfor er vi kontaktet og vi vil undersøge muligheden for det.

Referent Winnie Nielsen

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig og posterne fordelt således:
• Formand Søren Andersen
• Næstformand Winnie Nielsen
• Kassér Heine Sand
• Sekretær Bjarke Andersen
• Menig bestyrelsesmedlem David Pedersen
• Menig bestyrelsesmedlem Morten Vindberg
• Menig bestyrelsesmedlem Kennet Siig
• Suppleant Frederik Dahlgaard

Generalforsamling 2016:

1. Morten Vindberg valgt som dirigent
2. Formandens beretning:
• Foråret 2016
o Serie 3 rykkede op i serie 2
o Serie 5 fik desværre en bundplacering
o Kvinde C fik en flot 3 plads
o Masters havde det svært, grundet en del afbud
o Herre C havde mulighed for at slutte på 1. pladsen, men tabte sidste kamp, så det blev til en flot 2. plads
• Frivillige
o Kun 6 personer som ikke har tilknytning til klubbens hold el bestyrelse
• Klubarrangementer
o Afslutningsfest okt 2015
o Julestævne dec 2015
o Sæsonopstart feb 2016
o Klubaften jun 2016
o Sceneopsætning til Karup Å marked jun 2016
o Sommerfest jun 2016
o Rema 1000 posepakning jun 2016
• Bestyrelsens arbejde
o Der har været afholdt 9 bestyrelsesmøder
o Der har været afholdt et træner/holdleder møde
o Ansættelse af træner og holdleder er der brugt meget energi på
o Udarbejdelse af klubbens mål, visioner og værdier
• Gennemgang af klubbens visioner, missioner, delmål og værdier
• Nye tiltag
o Nye mål
o Ny flagstang
o Renovering af borde og bænke
o Fjernet jord/græs vold
o Etablering af vandingsanlæg
o Salg af skrabelodder
o Spillerdragter
• Forventninger til efteråret 2016
o Serie 2 skal etablere sig i serie 2
o Serie 5 skal være mere attraktiv
o Kvinde C skal fastholde de fine præstationer
o U15 skal spille u17 – 11 mands
o Masters: Der skal være et hold
o Herre C skal fastholde de gode resultater

• Planer/nyt for efteråret 2016 og foråret 2017
o Sæsonkort/medlemskort
o Etablering af ny tribune
o Jubilæumsfest foråret 2017
• Formanden sluttede af med klubbens nye motto ”TEAMWORK MAKES THE DREAM WORKS”
3. Regnskab gennemgået af kasser Jakob Kronborg
4. Kontingentsatser, der ændres ikke i kontingenten
5. Budget, gennemgået af kasser Jakob Kronborg
6. Indkomne forslag
• Bestyrelsen ønsker at ændre vedtægter, således at det er bestyrelsen der konstituerer sig selv og ikke generalforsamlingen. Dette blev enstemmigt vedtaget
7. Valg af formand og sekretær (ulige år) udgår af dagsordnen
8. Valg af næstformand og kasserer (lige år) udgår af dagsordnen
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
• Jakob Kronborg og Hans (nuller) Pedersen ønskede ikke genvalg
• Stefan Fischer genvalgt
• Søren Andersen valgt
• Morten Vindberg valgt
10. Valg af suppleanter
• Frederik Dahlgaard Andersen genvalgt
11. Valg af revisor
• Ilse Norsk ønskede ikke genvalg
• Søren Mogensen valgt
12. Evt.
• Forslag om at genoprette passiv medlemskab
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig:
➢ Formand Charlotte Westphal
➢ Næstformand Stefan Fischer
➢ Kasser Bjarke Andersen
➢ Sekretær Winnie Nielsen
➢ Bestyrelsesmedlem Morten Vindberg
➢ Bestyrelsesmedlem Søren Andersen
➢ Bestyrelsesmedlem David Pedersen
➢ Suppleant Frederik Dahlgaard Andersen