Referat af KK07 generalforsamling 22/8-19
Velkomst ved formand Søren Andersen.

1. Valg af dirigent
• Bestyrelsen forslår Charlotte Westphal og valgt.
• Tak for valg. Generalforsamling rettidig indkaldt.

2. Formandens beretning
• hvad er det sket? Starter på en frisk i forår 2018, ny træner Peder Ørskov, bragte energi og gejst til klubben. Snickerscup. Efterår 2018 s3 på 5plads. Afslutningsfest i november.
• Pø arrangerede indestævne, god tilmelding og lidt penge til klubkassen
• Futsall i løbet af vinter
• Julestævne 24 hold, fantastisk arbejde af Nuller, stor tak
• Opstart i februar, PØ arrangerede træningsophold, 18 spillere, god tur, socialt samvær.
• Turneringsstart forår 2019, blandet opstart, knurrende i krogene, PØ gav ikke nok, afsked med PØ, David P og Kennet Siig overtog, så skidt ud, men det lykkes at få en play-off kamp, vandt 5-1 mod Herning fremad.
• Desværre ikke noget damehold, vi vil gerne have et. Besøg fra dbu-konsulent, men det hjalp ikke.
• Dennis kirkelund har startet nyt børnehold i alderen 6-8år, nyt tøj.
• Efteråret 2019 ny træner Jesper Larsen.
• Fjends-cup med igen.
• S 6 startet godt, s3 skal have point.
• Lilholt masser til at hjælpe, tak til de frivillige
• Tange-søfestival tak til de frivillige
• Nyt køkken/mødelokale
• Arbejder på at få nyt lysanlæg – ligger på kommunens hænder, vi afventer.
• Arbejder på Troltex loft i klubhus
• Samarbejde med sct, jørgen ang kølvrå skole
• Nyt spillertøj til s3 fra hotel karup

3. Regnskabsaflæggelse
• ved Søren Andersen

4. Kontingentsatser
• bestyrelsen vil ikke sætte kontingent op.

5. Fremlægges af budget
• ved Søren Andersen

6. Behandling af indkomne forslag
• vedtægtsændringer.
• §4 – vedtaget
• §5 – vedtaget
• §7 – vedtaget
• §11 – vedtaget

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
• Bjarke Andersen – ønsker ikke genvalg
• David – ønsker ikke genvalg
• Heine Larsen – ønsker ikke genvalg
• Winnie – modtager genvalg og valgt
• Cecilie, Steen og William valgt

8. Valg af suppleant
• Frederik – ønsker ikke genvalg
• Bent Lundsberg – forslået og valgt

9. Valg af bilagskontrollant
• Søren Mogensen – modtager genvalg og valgt.

10. Eventuelt
• Nyt fra Winnie ang byforum og bypedeller
• Dennis Kirkelund – reklame for KK07 i biografen
• Bent Lundsberg – nyt fra KK07’s venner.
• Søren Andersen – VFF træningskamp
• Søren Andersen – tak til vennerne, velkommen til de nye i bestyrelsen, tak til de afgående
• Charlotte Westphal – opfordre til synliggørelse af klubben

11. Afrunding ved Søren Andersen – Preben Overgaard kontaktmand er gået på pension. Tak til Charlotte Westphal, tak for input.

12. Tak for god ro og orden.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som følgende:
Formand – Søren Andersen
Næstformand – Winnie Nielsen
Kasser – Kennet Siig
Sekretær – Cecilie Reichenbach
Menig – William Bitch
Menig – Morten Vindberg
Menig – Steen Andersen
Suppleant – Bent Lundsberg