Referat af ordinær generalforsamling 17/8-2020

1. Valg af dirigent – Bestyrelsen foreslog Charlotte Westphal, hun blev valgt. Generalforsamlingen lovligt indkaldt, Winnie Nielsen valgt til referent, Ilse og Stefan Lohmann valgt til stemmetællere

2. Formandens beretning – Startede arbejdet 1 sep. 2019 med ringeaften med Vestjyllands Forsikring. 19 sep. 2019 havde vi vores første u7/u8 stævne, med 8 hold tilmeldt, det var en god dag. 19 okt. 2019 var der hjælperfest for klubbens mange frivillige, og 26 deltog. I efterårssæsonen 2019 havde vi serie 3 og serie 6, serie 3 sluttede på en 4 plads ud af 7 hold og serie 6 sluttede anden sidst. Vi havde afslutningsfest 2 nov. 2019 der var der 28 deltager og vi fik taget afsked med afgående træner Jesper Larsen. Så fik vi Kent Rahbek tilbage som træner sammen med Rolf og grundet ønske fra Rolf, sendte vi ham på trænerkursus i vinteren 19/20. Vi havde igen vores årlige julestævne, der var knap så mange tilmeldte hold, men igen en stor succes. I vinteren 2019/2020 fik vi renoveret vores klubhus indvendigt. Vi fik langt om længe vores nye lysanlæg og blev tændt 3 marts 2020. Vi har nogle rigtig gode faciliteter. Vi havde opstart 8 feb. 2020 hvor 17 spillere var mødt op. Vi var vanen tro tilmeldt træningsturnering, men måtte melde afbud til de 2 første kampe, da vi ikke kunne stille hold, men vi fik den sidste mod Ans som blev spillet 11 marts, som jo også var den dag landet lukkede ned. Så kom coronaen og alt lå stille, vi havde i bestyrelsen mange overvejelser i forhold til hvad der skulle ske i fremtiden, og vi valgte derfor at tage den svære og tunge beslutning at ansøge DBU om at trække vores serie 3 hold ned i serie 5, hvilket blev godkendt. Så begyndte landet lige så stille og åbne op og vi havde en træningskamp mod Viborg Vestermarken som endte uafgjort, der var rigtig stor opbakning til denne kamp. Så deltog vi i Fjends Cup, vi spillede de første 3 kampe, men måtte på grund af afbud fra mange spillere trække holdet fra den sidste kamp, og det var en meget svær samtale og Søren Andersen var led ved at skulle trække holdet. 9 aug. 2020 havde vi opstart med vores minipoder, i alderen 4-5år og det var en stor succes. Dennis Kirkelund ønskede ikke at fortsætte som træner for u7/u8 og Chris Dohn har sagt ja til at overtage, de er tilmeldt 4 stævner og vi håber at vi igen i år skal afholde en af dem. Vi havde første turneringskamp i lørdags, men det knep voldsomt med spillere og kun 11 stillede op og Kent måtte gå på banen. Til slut sagde Søren tak til alle de mange frivillige samt KK07’s venner. Vi kommer kun igennem med spillernes opbakning.

3. Regnskabsaflæggelse – Ved Kennet Siig, bestemt ikke et almindeligt år pga corona. Regnskab blev gennemgået og klubben endte med et flot overskud på kr. 64.000,-

4. Kontingentsatser – ingen forslag om ændring, så nuværende satser fastholdes

5. Forelæggelse af budget – ved Kennet Siig, gennemgået og et forventet overskud på kr. 35.000,-

6. Behandling af indkomne forslag – der var ikke kommet nogle

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg var Søren Andersen, Kennet Siig og Morten Vindberg, ingen af dem ønskede genvalg, i stedet blev Michael Andersen, Stefan Lohmann og Henrik Aagaard valgt

8. Valg af suppleanter – på valg var Bent Lundsberg som ikke ønskede genvalg, i stedet blev Kim Hjøllund Jensen valgt.

9. Valg af bilagskontrolant – på valg var Søren Mogensen og modtog genvalg

10. Evt. –

a. Bent Lundsberg fortalte at KK07’s venner havde fået ny formand i for af Jesper Monberg, de har valgt kun at afholde 1 arrangement i år, som bliver en julefrokost.
b. Morten Vindberg sagde tak til Søren Andersen og tak til bestyrelsen for samarbejdet og ønskede den nye bestyrelse held og lykke.
c. Claus Christiansen vil gerne hvis den nye bestyrelse, kunne komme med nye ideer til hvad KK07’s venner kan donerer til klubben, gerne noget der er øremærket en bestemt ting.
d. Ilse spurgte om der er lavet en undersøgelse på hvorfor der er sket spillerflugt. Det er der ikke, men kunne være en ide til den nye bestyrelse. Søren Andersen foreslog kontakt til DBU klubrådgiver.
e. Bedre kommunikation til spillerne samt der skal styr på deres facebookgruppe.
Søren Andersen sluttede af med at takke Charlotte Westphal og tak til den afgåede bestyrelse for samarbejdet.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som følgende:
Formand: Winnie Nielsen
Næstformand: Cecilie Reichenbach
Kasserer: Stefan Lohmann
Sekretær: Henrik Aagaard
Menig: Steen Andersen
Menig: Michael Andersen
Menig: William Bitsch
Suppleant: Kim Hjøllund Jensen.