REFERAT AF KK07 GENERALFORSAMLING
ONSDAG D. 24. AUGUST 2022

Formanden, Winnie Nielsen var lidt forsinket grundet damekamp, så Stefan Lohmann bød velkommen. Trine
Reichenbach blev valgt som referent.

Ad dagsordenens pkt. 1 – Valg af dirigent
Dennis Kirkelund blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at mødeindkaldelsen var sendt ud i tide.

Ad dagsordenens pkt. 2 – Formandens beretning
Vi havde i efteråret sidste år to trænere og det blev forsøgt, at forlænge dem begge, men kun Polle valgte, at
fortsætte. De har begge været på trænerkursus. Vores julestævne blev ikke til noget grundet corona. Men i år bliver
det til noget, så sæt allerede X i kalenderen 2. juledag.
Børnesamarbejde mellem KKIK og KK07 går godt. Der er oprette både børne- og ungehold. Et drenge- og pigehold.
William og Luffe har drengene. I efteråret trænede de i Kølvrå og efterfølgende her i foråret og kommende efterår
bliver det i Karup, grundet vores græs ikke kan holde til det.
I forhold til spillersiden har der været stor fremgang. Derfor vil det nuværende 7/11 hold, nok blive til et seriehold,
da det ser ud til, at der er spillere nok til to 11 mands hold til foråret 2023.
Sidste år til Lilholtkoncerten fik vi 12.000 kr. og 5000 kr. fra Lions klub. I år fik vi ”kun” 16.000, idet vi ikke helt stillede
med det antal M/K til scene nedtagning.
Vi har problemer med at finde frivillige til kiosk og gril under hjemmekampe, bl.a. har nogle af spillere taget en tørn.
Det giver nogle anderledes arbejdsopgaver end bestyrelsen havde forudset.
Vi har forespurgt By-pedellerne fra Karup og de kommer og klipper hæk i næste uge. De vil gerne give en hånd.
I sommerferien blev formanden kontaktet af Mette Opel, idet ønske om et damehold skulle op at køre og det går
fint. Der er p.t. spillet 2 kampe. Det er rigtig godt, at der igen er damefodbold i klubben.
Trænerposten er et punkt til den nye bestyrelse. Kontrakten med Polle udløber med udgangen af i år.
Lidt bemærkninger vedr. om Lilholtkoncert og opsætning af scene:
Bemærkning fra salen: Ved man allerede nu, at vi skal sætte scene op til Lilholt, så kan man allerede nu sætte
kampprogram, så der ikke spilles den weekend. Formanden knytter en kommentar hertil, idet dato for opsætning
blev rykket med meget kort varsel.
Ligeledes skal der ikke ligge kamp den weekend, hvor der er tange festival. Vi kan ikke selv bestemme, hvornår der
sættes scene op. Det skal bare meldes ud i god tid.
Klubben har bygget scene i 15 år – det er et prioritets spørgsmål, så sæt kryds allerede nu i kalender. Det er
scenemesteren, der bestemmer, hvornår scenen skal op, så der ikke opstår situation som i år, med kort varsel og en
rykket dato. Deltagere skal holdes sig klar fra torsdag aften til søndag. Siger KK07 nej et år, så får klubben aldrig den
opgave (og penge) igen.

Ad dagsordenens pkt. 3 – Regnskabsaflæggelse ved Kassér Stefan Lohmann
Overskud på 11.000 kr. i perioden fra 1. august 2021 til 1. august i år. Efter sidste års budget skulle vi have haft et
overskud på 54.000, så kassereren mente ikke, at resultatet var tilfredsstillende.
Største indtægter er fra mobilpay og kiosksalg. Der er brugt mange penge på spillertøj og der vil blive brugt flere, nu
der også er kommet et kvindehold.
Der er en del poster, der kan blive bedre til indtjening, bl.a. hvis der kommer et sponsorudvalg op at køre.
Spørgsmål fra salen:
Hvad forventes der, at komme fra Tangesø festival? Svaret er 15.000 kr. i indtægt.
Hvorfor er der difference på dette års udgift til Sport24 og næste års budget? Det skyldes, at der i indeværende år er
der købt spillertøj, det bliver der ikke til næste år.
Stadionudgifter er høje for i år, men ikke budgettet for næste år, hvad skyldes det? Det er bl.a. indkøb af havetraktor
og kantklipper, køleskab og fryser og maling.
Regnskab godkendt.

Ad dagsordenens pkt. 4 – Kontingentsatser
Nuværende kontingentpriser fastholdes for kommende sæson.
Dameholdet betaler kun halv kontingent for 2022.
Spørgsmål til forskellen på indtægt af kontingent og budgettet? Kvinderne har ikke betalt endnu. KK07 får større del
af indtægten i samarbejdet mellem KK07 og KKIK, idet KK07 stiller 4 trænere, mens KKIK står for kampe, spillertøj og
plænevedligholdelse.

Ad dagsordenens pkt. 5 – Forelæggelse af budget
Der forventes flere udgifter fra DBU, men klubben har det ikke på skrift endnu, ca. 15.000 på et år.
Der er kommet 17.800 kr. fra Rema, men et sponsorudvalg kunne gøre en stor forskel, hvis budget skal holdes.
Spørgsmål fra salen:
Hvorfor forventes der kun indtægt på 60.000, når salg har været 200.000? Tryk fejl i budget, der mangler et nul, så
det er 200.000 i kiosk og ikke 20.000 kr.
Hvorfor er der forskel på, hvad vi har fået i år og hvad der budgetteres med til næste år, mht til festival, Tange og
Lilholt? Priserne reguleres.
KK07 venner har givet 5000 kr. i år, men et forventet budget på 15.000 kr.
Det giver et andet tal på bundlinjen, når tallene rettes til.
Bemærkninger fra salen:
Der er ikke kommet til ekstra lovede penge for nedtagning af lys om natten. De penge fik KK07 desværre ikke.
Aftalerne skal være på plads, inden de frivillige melder sig til, det gælder både tid og pengebeløb. Måske kunne der
køre to hold til næste års Tange festival, der kunne overlappe hinanden, det kunne være en løsning.

Ad dagsordenens pkt. 6 – Behandling af indkomne forslag
ingen

Ad dagsordenens pkt. 7 – Valg af bestyrelsesmedlemmer
Følgende er på valg:
Stefan Lohmann er på valg – ønsker genvalg
Henrik Aagaard er på valg – ønsker ikke genvalg
Trine Reichenbach er på valg – ønsker genvalg
Yderligere meldte sig til valg om bestyrelsesposter:
Daniel Tipsmark Clausen vil gerne stille op
Casper Nielsen vil gerne stille op
Svenning Jeppesen vil gerne stille op
Rasmus Buus Thuge vil gerne stille op
Efter afstemning blev Daniel, Svenning og Buus valgt ind i bestyrelsen

Ad dagsordenens pkt. 8 – Valg af suppleanter
Stefan Fischer er på valg – ønsker genvalg
Efter afstemning af bestyrelsesposterne var på plads, kunne der yderligere vælges mellem:
Stefan Lohmann kan vælges
Casper Nielsen kan vælges
Efter endnu en afstemning blev følgende valgt:
Stefan Lohmann valgt som 1. suppleant og Casper Nielsen blev valgt som 2. suppleant.

Ad dagsordenens pkt. 9 – Valg af bilagskontrollant
Søren Mogensen ønsker genvalg – og blev valgt igen.

Ad dagsordenens pkt. 10 – Eventuelt
Svenning træder tilbage som spillerrepræsentant. Der skal vælges en ny på næste spillermøde.
Forslag til styrketræning efter alm. Træning. Kan det lade sig gøre? Kan der indløbes nogle redskaber til det?
Forslaget tages op i den nye bestyrelse.
Der skal lidt pynt op i klubben med halstørklæde eller andet, så man kan se, at det er en fodboldklub. Det vil den nye
bestyrelse arbejde videre med.
Forespørgsel til KK07 udstyr til fans til bl.a. udekampe. Der er masser er halstørklæder til salg.
Der er stadig idé postkassen, som alle er velkomne til, at bruge med gode forslag. Bl.a. har der været ønske om
højtalere og de er købt ind for nogle af de penge, der er kommet ind for salg af messingskilte ved tribunen.
Stort net bag målene ønskes. Boldene bliver ødelagt af, at blive skudt ud i træerne. Det er den nye bestyrelse, der
skal beslutte det.
Begge græsplæner trænger til ekstra vanding. Frivillige søges, da nuværende hjælper har meget travlt og ikke har
den fornødne tid. Det er stadionudvalget, der står for vedligeholdelse af bane, så det må være én af deres opgaver.
Bliver de spillere, der har hjulpet til festivaler, nævnt på hjemmeside eller andet. Formanden garanterer, at der bliver
holdt en fest for de frivillige.
En afslutningsfest for alle er et ønske, det vil være godt for alle, at vi mødes.
Formanden har ordet til slut: Der skal lyde en stor tak til Trine for det gode sekretær job og en meget stor tak for
Lohmann for uvurderligt godt arbejde med regnskab. Da Lohmann overtog kassér jobbet var der ingen overlevering,
så alt har Lohmann fået gjort fra bunden af. Kæmpe ros for det gode arbejde.
En stor opfordring til alle om, at bakke op omkring frivilligt arbejde.
Tak for god ro og orden.

Tilføjelse 6/9 – 2020

Winnie Nielsen valgte at trække sig fra bestyrelsesarbejde og bestyrelsen konstituerende sig efterfølgende således:

○ Formand: Daniel Tipsmark (2 år)
○ Næstformand: Cecilie Reichenbach (1 år)
○ Kasserer: Stefan Lohmann (1 år)
○ Sekretær: Morten Vindberg (1 år)
○ Medlem: William Bitsch (1 år)
○ Medlem: Rasmus Buus (2 år)
○ Medlem: Svenning Jeppesen (2 år)
○ Suppleant: Casper Nielsen (1 år)