KK07s historie

KK07 i 2008

Kampe i forår 2008: (serie 5 )

KK07 – Hammerum : 3-1 ( Christian Spanggaard, Ivan Wisby, Carsten Rank, Karsten Vindberg, Bjarke Andersen, Jimmi Vennersdorf, Jesper Monberg, Kent Stidsen, Christian Schultz, Mikkel Blach, Kennet Siig, René Frost, Dennis Jensen, Stefan Lohmann )Målscorere: ( Carsten Rank : 2 – Karsten Vindberg : 1 )

Thorning – KK07 (P) : 0-4 ( Kenny Sewohl, Jonas Andersen, Karsten Vindberg, Bjarke Andersen, René Frost, Dennis Jensen, Stefan Lohmann, Jimmi Vennersdorf, Mikkel Blach, Christian Schultz, Kent Stidsen, Hans Pedersen, Carsten Rank, Tommy Klausen ) Målscorere: ( Selvmål, Kenny Sewohl, Bjarke Andersen, Jonas Andersen )

Ikast FS – KK07 : 3-1 ( Jesper Monberg, René Frost, Mikkel Blach, Karsten Vindberg, Carsten Rank, Kent Stidsen, Hans Pedersen, Jonas Andersen, Jimmi Vennersdorf, Kenny Sewohl, Arild Halskov, Jimmi Vennersdorf, Kennet Siig ) Målscorere: ( Jesper Monberg:1)

KK07 – Sjørslev (P): 2-4 ( Bjarke Andersen, Kennet Siig, Karsten Vindberg, Jonas Andersen, Dennis Kirkelund, Kent Stidsen, René Frost, Mikkel Blach, Christian Schultz, Martin Henriksen, Ivan Wisby, Carsten Rank ) Målscorere: ( Bjarke Andersen, Kennet Siig )

FK73 – KK07 : 9-3 ( Dennis Jensen, Christian Schultz, Kent Stidsen, Jesper Monberg, Hans Pedersen, Martin Henriksen, Uffe Østergaard, Dennis Kirkelund, Rasmus Aagaard, Karsten Vindberg, jimmi Vennersdorf, Kennet Siig, Brian Jessen ) Målscorere: ( Christian Schultz, Kent Stidsen og Jesper Monberg )

KK07-Engesvang : 2-2 ( Kent Stidsen, Christian Schultz, Jesper Monberg, Karsten Vindberg, Kennet Siig, René Frost, Jimmi Vennersdorf, Uffe Østergaard, Bjarke Andersen, Mark Hessellund, Mikkel Blach, Dennis Kirkelund, Kenni Sewohl, Rasmus Aagaard ) Målscorere: ( Christian Schultz og Jesper Monberg )

Tulstrup – KK07: 1-3 ( Jesper Monberg, Dennis Kirkelund, Christian Schultz, Rasmus Aagaard, René Frost, Bjarke Andersen, Kent Stidsen, Mikkel Blach, Jimmi Vennersdorf, Karsten Vindberg, Hans Pedersen ) Målscorere: ( Jesper Monberg, Dennis Kirkelund og Christian Schultz )

KK07 – Ikast United : 1-0 ( René Frost, Stefan Fischer, Hans Pedersen, Bjarke Andersen, Christian Schultz, Kent Stidsen, Kenni Sewohl, Karsten Vindberg, Dennis Kirkelund, Mark Hessellund, Kennet Siig, Uffe Østergaard, Dennis Jensen (Rothman), Martin Henriksen Målscorere: 1-0 ( Stefan Fischer )

Kølkær – KK07 : 3-1 ( René Frost, Mark HessellundMartin Henriksen, Kent Stidsen, Hans Pedersen, Kennet Siig, Bjarke Andersen, Mikkel Blach, Christian Schultz, Jesper Monberg, Stefan Fischer, Dennis Kirkelund, Uffe Østergaard )Målscorere: ( Jesper Monberg )

Kjellerup – KK07 : 2-2 ( Christian Schultz, Uffe Østergaard, Jesper Monberg, René Frost, Kent Stidsen, Bjarke Andersen, Mikkel Blach, Christian Schultz, Stefan Fischer, Dennis Kirkelund, Karsten Vindberg, Hans Pedersen )Målscorere: ( Jesper Monberg : 2 )

KK07 – Frederiks : 1-1 ( René Frost, Jimmi Vennersdorf, Bjarke Andersen, Kent Stidsen, Dennis Jensen, Karsten Vindberg, Jesper Monberg, Mikkel Blach, Kennet Siig, Uffe Østergaard, Mark Hesselund, Dennis Kirkelund ) Målscorere:( Mikkel Blach )


Holdet der for første gang optrådte i KK07s farver
Forrest fra venstre: Christian Schultz, Dennis Kirkelund, Uffe Østergaard, René Frost, Jimmi Vennersdorf, Carsten Rank og Kent Stidsen
Bagest fra venstre: Træner Erik Pedersen, Karsten Vindberg, Jesper Monberg, Kennet Siig, Mikkel Blach, Stefan Fischer,
Hans Pedersen, Mark Hessellund og holdleder Erling Madsen

Forårsresultat i kredsen : 9 kampe 11 points ( 17-22 ) ingen oprykning


Serie 5,2 sommer 2008.
Forrest fra venstre: Jesper Jacobsen, Stefan Lohman, Jacob Kjer, Hans Ravn, Arild Halskov, Dennis Kirkelund og Bjarke Andersen
Bagest fra venstre: Vagn Jensen, Casper Sveigaard, Tommy Klausen, Stefan Fischer, Tom Hjortsø, Christian Spanggaard og Mark Hessellund


Kampe i efterår 2008: ( serie 5 )

FK73 – KK07 : 2-6 ( Martin Henriksen, Jimmi Vennersdorf, Ivan Wisby, Mikkel Blach, Christian Schultz, Jesper Monberg, Uffe Østergaard, René Frost, Kent Stidsen, Bjarke Andersen, Karsten Vindberg, Mark Hessellund ) Målscorere: ( Jimmi Vennersdorf, Ivan Wisby, Mikkel Blach, Christian Schultz og Jesper Monberg (2) )

KK07 – Rødkærsbro: 6-0 ( Bjarke Andersen, Dennis Kirkelund, Stefan Fischer, Jesper Monberg, Benjamin Nørremark, Jimmi Vennersdorf, Wasim Ghanayim, Kent Stidsen, Stefan Lohmann, Mikkel Blach, Uffe Østergaard, Karsten Vindberg ) Målscorere:( Bjarke Andersen, Dennis Kirkelund, Stefan Fischer og Jesper Monberg (3)

KK07 – Ikast United (P): 6-5 ( Wasim Ghanayim, Dennis Kirkelund, Karsten Vindberg, Jesper Monberg, Kent Stidsen, Kim Stidsen, Hans Ravn, Uffe Østergaard, Bjarke Andersen, Mikkel Blach, Jimmi Vennersdorf, Stefan Lohmann )Målscorere: ( Wasim Ghanayim (1), Dennis Kirkelund (1/1), Karsten Vindberg (1), Jesper Monberg /str,1), Kent Stidsen / str. 1 )

Kjellerup – KK07 : 2-1 ( Wasim Ghanayim, Dennis Kirkelund, Karsten Vindberg, Jesper Monberg, Kent Stidsen, Kim Stidsen, René Frost, Uffe Østergaard, Bjarke Andersen, Mikkel Blach, Christian Schultz, Stefan Lohmann ) Målscorere:
( selvmål )

KK07 – AB : 6-1 ( Wasim Ghanayim, Ivan Wisby, Stefan Fischer, Jesper Monberg, Dennis Kirkelund, Bjarke Andersen, Christian Schultz, Hans Ravn, Kim Stidsen, Mikkel Blach, Uffe Østergaard, Mark Hessellund, Kent Stidsen, Karsten Vindberg )Målscorere: ( Stefan Fischer, Jesper Monberg (2), Dennis Kirkelund (2) og Bjarke Andersen )

Frederiks – KK07: 1-2 ( Kim Stidsen, Uffe Østergaard, René Frost, Christian Schultz, Wasim Ghanayim, Jesper Monberg, Bjarke Andersen, Kent Stidsen, Mikkel Blach, Dennis Kirkelund, Karsten Vindberg, Stefan Fischer )Målscorere: ( Jesper Monberg (2)

KK07 – B/T : 4-0 ( René Vennersdorf, Uffe Østergaard, Kent Stidsen, Mikkel Blach, Mark Hessellund, Bjarke Andersen, Dennis Kirkelund, Christian Schultz, Wasim Ghanayim, Jesper Monberg, Kim Stidsen, Stefan Lohmann ) Målscorere: ( Wasim Ghanayim, Jesper Monberg (3)

Silkeborg B74 – KK07 : KK07 vinder u.k.

Engesvang – KK07 : 2-4 ( Jesper Monberg, Dennis Kirkelund, Wasim Ghanayim, Mikkel Blach, Kent Stidsen, René Frost, Kim Stidsen, Christian Schultz, Karsten Vindberg, Stefan Fischer, Stefan Lohmann ) Målscorere: ( Jesper Monberg (3) og Dennis Kirkelund )

Efterårsresultat i kredsen : 8 kampe 21 points ( 32-8 ) Førsteplads men ingen oprykning på grund af strukturomlægning i JBU – ØV!!