Generalforsamling d. 29. september 2015
 Valg af dirigent
o Morten Vindberg
 Formandens beretning
o I fravær af Formand Henrik Poulsen, fremlagde Stefan Fischer beretning for efterårssæson
2014 og forårssæson 2015. De forskellige hold blev gennemgået og alt i alt 2 godkendte halvsæsonener. Især efterårs sæsonen med 1. holdet i Serie 2, gav nogle gode kampe og meget aktiv fanklub og rigtig mange tilskuere på Kølvrå Arena, som også blev valgt til bedste stadion i serie 2.
o U17 blev nedlagt og spillere kom på Serie 3 og 5 med stor succes.
o KK07’s venner opstartet med stor succes.
 Regnskabsaflæggelse
o Godkendt
o Stor udgift til DBU
o Stor udgift til Sportigan
o Lille sponsor indtægt, kommer først igen i næste regnskabs år
 Kontingentsatser
o Store problemer med inddrivelse af kontingent. Strategi for inddrivelse blev diskuteret
 Budget
o Godkendt
o Sponsor indtægter kommer i næste regnskabsår
 Behandling af indkommende forslag
o Ingen kommet
 Valg af formand og sekretær
o Formand Henrik Poulsen modtog ikke genvalg – Charlotte Westphal valgt.
o Sekretær Brian Jessen modtog gerne genvalg – Valgt
 Valg af Kasserer
o Jakob Kronborg modtog gerne genvalg for 1 år – Valgt
 Valg af bestyrelses medlemmer
o Winnie Nielsen modtog gerne genvalg – Valgt
 Valg af suppleanter
o David Pedersen modtog gerne genvalg – Valgt
o Frederik Dahlgaard stillede op – Valgt
 Valg af revisor
o Charlotte Westphal modtog ikke genvalg, da hun er valgt som formand
o Ilse Norsk foreslået – Valgt
 Evt.
o Bent Lundsberg stopper med Trøjevaks og opkridtning af baner
o Bedre kommunikation mellem frivillige og bestyrelse blev diskuteret o Charlotte nævnte hendes tanker og visioner for de næste år
o Debat om bedre brug af frivillige
o Debat om kontingent
o Økonomisk støtte til konkrete projekter blev diskuteret

Ref. Brian Jessen