Onsdag 10 februar 2016 afholdt KK07s venner første ordinære generalforsamling i KK07s klubhus i Kølvrå. Udover bestyrelsen var 13 medlemmer mødt frem.


Inden selve generalforsamlingen gik i gang kunne foreningens formand, Søren Mogensen, med stolthed overrække KK07s formand, Charlotte Westphal, en check på 5000 kr. som hjælp til arbejdet i fodboldklubben. Charlotte takkede mange gange og lovede at pengene ville blive brugt på noget, som ville komme alle klubbens medlemmer til gavn. Charlotte fortalte desuden kort om bestyrelsens arbejde og dens visioner for klubben.


Som dirigent for selve generalforsamlingen blev Søren Andersen foreslået og valgt.Efter valg af referent og stemmetællere gik aflagde formand Søren Mogensen beretningen om foreningens arbejde siden stiftelsen i efteråret 2014. Der har været afholdt flere sammenkomster for medlemmerne med spisning og små foredrag ved blandt andre Kurt Mogensen. Det største initiativ var dog nok turen til Parken, hvor 50 mennesker var af sted for at se kvalifikationskampen mellem Danmark og Albanien. Resultatet af kampen var skuffende, men turen som helhed en meget stor succes, som fortjener gentagelse. Søren opfordrede de fremmødte til at komme med gode ideer til fremtidige tiltag.

Efter Sørens beretning tog kasserer Ole Aagaard over og fortalte om klubbens økonomi. Alle arrangementer har give pæne overskud og foreningen kunne, som omtalt, skænke KK07 et beløb på 5000 kr.

Bestyrelsen havde foreslået ændringer til foreningens vedtægter, som blev godkendt med enkelte justeringen. Vedrørende paragraffen angående valg til bestyrelsen, vil den nye bestyrelse ved næste generalforsamling komme med et forslag til ny formulering.På valg til bestyrelsen var Søren Mogensen, Klaudi Sigaard og Bent Lundsberg. Desuden var der en ledig plads efter Jeppe Pedersen. Søren og Bent var villige til genvalg, mens Klaudi gerne ville overlade sin plads til et nyt ansigt. Som nye medlemmer af bestyrelsen blev Kenneth Jørgensen og Steffen Schouw Hansen valgt.

Under eventuelt var man blandt inde på at det i jubilæumsåret 2017 kunne være en god ide at KK07s venner og KK07 gik sammen om at gøre dette til en begivenhed, der vil blive husket.

Efter generalforsamlingen var foreningen vært med en ristet Frankfurter og en øl/vand.

Ref. M.V.